Інформація для клієнтів

Порядок зміни постачальника газу

     Споживач має право в установленому цими Правилами порядку на зміну постачальника шляхом укладення нового договору про постачання природного газу споживачу з новим постачальником.

     Процес зміни споживачем постачальника газу забезпечується суб’єктами (учасниками) ринку природного газу та учасниками роздрібного ринку природного газу, які задіяні у процесі зміни постачальника газу та забезпечують зміну та інформаційний обмін під час такої зміни на безоплатній основі.

     Зміна постачальника газу за ініціативою споживача має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового постачальника газу про наміри змінити попереднього постачальника газу, але у строк, що не перевищує 21 календарний день з дня вказаного повідомлення.

     Днем повідомлення споживачем про намір змінити постачальника газу вважається дата зафіксованого звернення споживача до нового постачальника газу щодо наміру укласти з ним договір про постачання природного газу споживачу.

     Якщо споживач має чинний договір про постачання природного газу споживачу з фіксованим терміном (строком) дії, з метою уникнення штрафних санкцій за дострокове розірвання договору з боку попереднього постачальника газу споживач повинен повідомити нового постачальника газу про намір укласти з ним договір про постачання природного газу споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку) дії чинного договору.

Порядок укладення договору про постачання природного газу

Особистий кабінет