Договори (Постачання природного газу побутові споживачі)

 

ПЕРЕЛІК

 документів для укладення договору постачання природного газу з побутовими споживачами

 

Для укладення договору постачання природного газу побутові споживачі пред'являють постачальнику оригінали та надають  завірені в установленому порядку копії таких документів:

  1. Заява-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам (оригінал).
  2. Документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України – паспорт громадянина України, у тому числі ID-карта, або тимчасове посвідчення громадянина України; для іноземців та осіб без громадянства – національний паспорт або документ, що його замінює) (копія).
  3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, – серія та номер паспорта)(копія).
  4. Належним чином оформлена довіреність на представника побутового споживача, уповноваженого представляти його інтереси під час процедури укладання договору на постачання природного газу (за необхідності).
  5. Платіжне доручення або квитанцію попереднього постачальника (для заповнення ЕІС коду).
  6. Інформацію про фактичні обсяги за попередній рік (можна взяти в особистому кабінеті Оператора ГРМ) (шаблон додається).

Бажано:

  1. Довідку про склад сім’ї.
  2. Абонентну книгу – для визначення газових приладів.

Договір постачання природного газу побутовим споживачам

Інформація про фактичні обсяги за попередні періоди

Заява-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам